?

Log in

No account? Create an account

Previous 10

Sep. 7th, 2015

За пабеду

Mar. 16th, 2015

"У Ракаў цераз Кракаў"

Пачуў неяк ад жонкі такую прымаўку, на расейскай мове. У відавочным значэнні памылковага выбару далёкага і заблытанага шляху замест простага да нейкай асягальнай мэты.
Мне здавалася, што гэты выраз павінен быць вядомы і ўжываны дзесьці ў літаратуры.
Але ў інтэрнэце знайсьці прыкладаў ужываньня не ўдалося. Ці то сапраўды выраз пісьмова не зафіксаваны, ці то дрэнна шукаў. Напэўна, другі варыянт :)

May. 7th, 2014

Слоўцы

Слоўцы з дзяцінства, для памяці.

Разгірэчыўся - не зашпіліў паліто і бегае па вуліцы, рызыкуючы прастыць. Дарослыя ў адпаведных выпадках так казалі пра нас, дзяцей.
Пявун - певень.
Казламі - звалі ў нас конікаў.
Хмурамі - хмары.
Шапкай-марынаркай дзед зваў нейкую летнюю кепку ці барэт. Толькі дарослым, праз Я.Брыля,  даведаўся, адкуль слаўцо :)
Цвіргун - берасцянка (=зяблік).
Чашчэвік - грыб падбярозавік.
Плашчадка - трактарны прычэп.
Гнушка - адмысловая дошка, калі не блытаю, нейкім чынам ужываная падчас разборкі заколатага кабана.

Apr. 13th, 2014

Баўдаліна

Янкі пры двары караля Артура
Паліттэхнолаг пры двары імператара Фрыдрыха Барбаросы.

Nov. 18th, 2013

Набліжэньне ідэальнага газу

У малекулярнай фізіцы для спрашчэньня газ лічаць ідэальным.
Гэта азначае, што часцінкі не ўзаемадзейнічаюць, а носяцца ў вакууме па прамой лініі, кожная сама па сабе. Толькі раз-пораз адбываюцца сутыкненьні, якія вымушаюць іх зьмяніць хуткасьць і напрамак руху. І так - да наступнага сутыкненьня.
Тако ж і людзі і гдзе зродзіліся і ускормлены суть по Бозе у сучасным сьвеце імкнуцца існаваць нібы ў вакууме, самі па сабе і незалежна ад усяго. Наіўны імператыў "ніхто нікому нічога не вінен" ёсьць кароткая фармулёўка гэтага імкненьня.
Але ж, даражэнькія, хочацца таго ці не, гравітацыйнае і электрамагнітнае палі тканка сацыяльных адносін існуе незалежна ад таго, хочаце вы таго, ці не. Такшта кожны шмат чаго і ўсім шмат каму вінен.

Oct. 18th, 2013

Лакалізацыя - цэнтр.

"Возьле філармоніі, - ён тут сядзіць, бараду падпёр, - з правай стараны я стаю."
(Нейкі мужык па тэлефоне тлумачыў, дзе яго шукаць. Ён, калі што, пра помнік Я.Коласу на аднайменнай плошчы у цэнтры Менска :)

Feb. 28th, 2012

О так от

1. Гора тым, якія ставяць несправядлівыя законы і пішуць жорсткія пастановы,
2. Каб адхіліць бедных ад правасудзьдзя і пазбавіць правоў маламоцных з народу Майго, каб удоваў зрабіць здабычаю сваёю і абрабаваць сіротаў.
3. І што вы будзеце рабіць у дзень пакараньня, калі прыйдзе пагібель здалёку? Да каго ўцечаце па дапамогу? і дзе пакінеце багацьце вашае?
(Ісая 10:1-3)

Feb. 19th, 2012

Міхась Стральцоў ў школе і дома

Некалі, яшчэ школьнікам, жывучы летам на вёсцы у бабулі, ад няма чаго рабіць лазіў па этажэрцы з кніжкамі і знайшоў адну, невядомага мне аўтара, якога у школе не праходзілі. Нейкага Михася Стрельцова, на расейскай мове. Пагартаў крыху, ўчытаўся – і быў уражаны. Хоць настрой ад прачытанага быу маркотны, але кінуць, закрыць кніжку, ня мог - як зараз помню, чытаў «Адзін лапаць, адзін чунь».
А неяк у апошнія гады выпадкова патрапіў на школьную хрэстаматыю па літаратуры. Што ж гэта робіцца на зямлі -  Міхась Стральцоў, «Смаленне вепрука». О так от. А я, дурань, падазраваў, што там зараз адны чаргінцоўскія шэдэўры асталіся.

Aug. 17th, 2011

Бабы любяць санэты

На сцяне дома ўжо колькі месяцаў красуецца графіці, зробленае пад трафарэт.
Сэнс ягоны для мяне застаецца таямніцай. 

Read more...Collapse )

Jun. 23rd, 2011

Бел.літ.

Неяк зьнянацку падумалася.
Школьны курс беларускай літаратуры павінен быў выклікаць у вучняў фрустрацыю.
Можа быць, ў гэтым было ягонае асноўнае прызначэньне.

Previous 10